Her türlü yeni yatırımı etkileyen rekabet şartları hiçbir devirde bugünkü kadar güçlü olmamıştır. GDP Global, yatırım cezbetme ve ticari ve ekonomik promosyon konularında istisnai danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Biz bakanlıklara, yatırım promosyon ajanslarına ve ekonomik bölge (zone) yönetimlerine küresel ortamda önde gidebilmelerini sağlayacak strateji ve teknikleri ve bunların nasıl kullanılacağını öğretmekteyiz.

GDP Global ayrıca, uluslararası şirketlere, küresel pazara girebilme ve iş geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu konudaki gücümüz, gelişmiş ve gelişen pazarlara nüfuz edebilmiş olmamıza, devlet teşviklerini çok iyi takip etmemize, anahtar sektörler hakkındaki bilgimizin enginliğine ve uluslararası iş dünyası ağları içerisinde bulunmamıza dayanmaktadır. İşte bu istisnai gücümüzü, şirketlerin ihracatlarını geliştirebilmeleri ve yeni iş alanlarına girebilmeleri için kullanmaktayız.

Konuyla ilgili daha fazla ve somut bilgilere ulaşmak için sol taraftaki seçenekleri kullanınız.