GDP Global olarak sahip olduğumuz üstün rekabetçi özellikteki kıyaslama programlarımız sayesinde, müşterimiz olan ajanslar, mevcut durumları ve performansları hakkında doğru ve tarafsız bilgiler edinebilmektedirler. Bu bilgilere sahip olmak, daha iyi dahili süreçlere erişebilmek, yatırımcı müşteriler cezbedebilmek ve onlara etkin hizmet verebilmek ve sonuçta yeni promosyon stratejilerini başarıyla devreye alabilmek için ön şarttır.

Sahip olduğumuz ve başarısı kanıtlanmış Yatırım Promosyon Ajansları (YPA) Performans Kıyaslaması Programı bizim ticari markamız olup; 2001 yılından bu yana yüzlerce ajansa tarafsız geribildirim (feedback) sağlamıştır.  YPA Performans Kıyaslamasına ister standart uygulama ister ajansa özel uygulama şeklinde katılınsın, bu süreç kesinlikle bir ‘’en iyi uygulama’’ sürecidir ve ajanlara kesinlikle fayda sağlamaktadır. Program tüm ajansların erişebileceği makul bedelde sunulmaktadır.

Mıntıka (zone) Kıyaslaması uygulamamız da bu konuyla ilgili pek çok müşterimize değerli katkılar sağlamıştır. Bu metot sayesinde, özel ekonomik mıntıkaların mevcut ve gelecekteki statüsü değerlendirilmekte, mıntıkanın promosyonunda kullanılacak en iyi uygulamalar tarif edilmekte ve özel mıntıkalar için altyapı ve pazarlama gereksinimleri belirlenmektedir.

GDP Global’in müstesna özellikteki Varlık Kıyaslaması Programı her ekonomik promosyon örgütünün komple görüntüsünü ortaya koyar. Örgütün rolü, kaynakları, paydaş ilişkileri, strateji ve programları, elde ettiği sonuçlar, bütçe ve yatırımın geri dönüş süresi gibi faktörler örgütün verimliliği açısından kritik özelliğe sahiptir. Varlık kıyaslaması bu faktörlere odaklanır ve değerlendirir.