GDP, kurumsal düzeydeki yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir. Hem kısa hem de uzun vadeli projelerde müşterilerimize tam zamanında ve makul maliyetlerde hizmet vermekteyiz. Ekibimiz, müşterimizin istediği süre boyunca hizmetini sürdürür. Danışmanlarımız bir çok alandaki uluslararası kurumsal deneyimlerini müşterilerimizin yararlanması için mobilize ederler.

Araştırma ekibimiz önünüzdeki fırsatları açığa çıkarma kapasitesine sahiptir. Hizmetlerimiz, müşterilerimize uygun seçenekler şeklinde ücretlendirilir; örneğin, aylık düzenli ücret olabileceği gibi başarı karşılığı ödeme ve varlık paylaşımı gibi ödeme seçenekleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz aşağıdaki ana kategorilerde gruplandırılmıştır:

Aşağıdaki kapsamda kurumsal pazarlama stratejileri:

 • Pazar analizi
 • Inovatif çeşitlilik stratejileri ve
 • İş planları hazırlama

Aşağıdaki kapsamda pazar geliştirme stratejisi:

 • Küresel düzeyde lokasyon araştırması
 • Sektör analizi
 • Yatırım teşvikleri pazarlığı
 • İş ve teknoloji ortaklığı ve iktisap (acquisition)
 • Halka açma
 • İş konusuna uygun uzman görüşü bulma
 • Yeni pazar oluşturma

Bazı örnek olaylar

Son üç yılda danışmanlarımızın kurumlarda yaptığı çalışmalardan bir kaç örnek aşağıda sunulmaktadır.  Her örnek olayda, hizmetlerimizi ya ücretsiz ya da pey akçesi ve başarı karşılığı ödeme şeklinde vermiş bulunmaktayız:  

 • Bir Amerikan şirketinin Avrupa’da sahip olacağı potansiyel materyal geri dönüştürme tesisi araştırması
 • Yeni bir Avrupa Mühendislik şirketi için işe başlama ve pazara dahil olma finansmanı araştırması
 • Bir İrlanda şirketi için uzak yurtdışında fidancılık tesisi kurma araştırması
 • Bir Avusturalya bankası için rekabetçi ekonomik bölge (zone) kıyaslaması (benchmarking)
 • Büyük bir İngiliz bankasının özel bankacılık bölümü için yüksek net değer ifade eden bireylerin belirlenmesi
 • Özellikli bir mobilya üreticisine, İngiltere pazarına grime desteği verilmesi

Bazı örnek olaylar:

Bir Amerikan imalat şirketi için İngiltere ve Almanya’da lokasyon araştırması

Kuzey Amerika’da pazar lideri olan bir Amerikan şirketi Avrupa’da genişleme imkanları gözetmekteydi. Şirketin Başkanına ve ekibine İngiltere ve Almanya’da bünyesine katabileceği (acquisition)  imkanları belirledik. ve sonrasında ortaklık halinde ve kurum olarak ulaşabileceği finansman olanakları hakkında danışmanlık yaptık.

Bir Hindistan Yazılım şirketi için pazar geliştirme planlaması

Bu Enformasyon Teknolojisi şirketi çok hızlı büyüdü ve Avrupa’da önemli ve güvenilir iş olanaklarına sahip oldu. Biz bu şirkete İngiltere’de Enformasyon Teknolojisini etkileyen ve yönlendiren anahtar şirketlere ulaşabilme imkanları yarattık.

İrlanda bahçecilik şirketi için makul maliyetlerde genişleme planı

Bizimle temasta olan değişik ülkelerdeki bir çok resmi yatırım promosyonu ajansı ile iletişime geçmek isteyen İrlanda kökenli Bahçecilik şirketlerini tespit ettik. Şimdi Hollanda’dan diğer ülkelere taşınma ve genişleme imkanları araştırılmaktadır.

Amerikan ve Avrupalı imalat şitketleri için dağıtım stratejileri 

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve imalatta ve hizmette yüksek teknoloji kullanan bir çok şirkete, Avrupa’da hedefledikleri ülkelerde dağıtım kanallarını genişletme seçenekleri önerdik.

Avrupalı teknoloji şirketleri için işe başlama finansmanı bulma  

İşe yeni başlayacak bir çok küçük çaplı teknoloji şirketi için lokasyon, finansman, teknoloji ortağı ve müşteri bulma konularında birlikte çalıştık. Bizim spesifik rolümüz, en iyi lokasyonların değerlendirmesi ve şirketlerin sermaye ortaklığına istekli kesimlere tanıtılmasını da kapsamaktaydı.

İsveç Hayırsever Vakfı’nın potansiyelinin değerlendirmesi    

Başarılı bir İsveç hayırsever kuruluşu için görünür potansiyelinin değerlendirmesini yaptık. Bu kapsamda İngiltere Hayırsever Kuruluşlar Komisyonuna, diğer benzer vakıflara ve bu tür kuruluşlar için potansiyel finansman kaynaklarına ulaştık.  Her seviyede vakıf çalışmalarına katılabilecek insanların belirlenmesi için promosyon programları uyguladık.