Bundan Sonraki Kurslar

GDP Global şimdiye dek 260 uluslararası eğitim programı uyguladı
’’yatırım promosyonu konusunda bugün erişilebilir en zengin içerikli ve en güncel kişisel gelişim programını biz sunmaktayız.’

2016 yılında yerinizde çalıştay düzenlenmesi için şimdi kayıt yapınız

GDP Global ile Avrupa Akademisinin deneyimine güvenebilirsiniz. Bizim danışmanlarımız ve yardımcılarımız küresel pazarda yaygın olarak çalışmaktadırlar. Müsaade ediniz yabancı sermaye dünyasından son eğilimleri ve olup bitenleri size getirelim.

Ajansınız 2016 ve ötesi için eğitim ve strateji geliştirme öngörüyorsa bizimle temasa geçiniz ve size nasıl yardımcı olacağımızı görüşelim.

Müşteri yerinde düzenlenen eğitim çalıştayı türleri

 • Yatırım Promosyon Ajanlarının yeni personeli için Doğrudan Yabancı Yatırımın (FDI) aktüel durumunu ve yatırım promosyonunu her yönüyle öğretmek için çalıştaylar
 • Deneyimli personel için küresel gelişmeleri takip ettiklerinden emin olmaları ve rehavete kapılmalarını önlemek için bilgi tazeleme çalıştayları
 • Ajanlar ve rekabetçilik seviyesi kıyaslama (benchmarking) deneyimlerimize dayanan en iyi uygulamalar (best practices) çalıştayları
 • Operasyonel düzeyde Proje Yönetimi çalıştayları
 • Kıdemli yöneticiler için strateji ve politika odaklı çalıştaylar
 • Çok paydaşlı çalıştaylar
 • Yönetim ve yönetim kurulları için strateji ve organizasyon konularını tazeleme
 • Yabancı misyonlar (konsolosluklar vb.) için ekonomik diplomaside Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI)
 • Bakanlıklar ve direktörler için Doğrudan Yabancı Yatırımın (FDI) ülkeye girişi süreci
 • Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) ve yatırım promosyonu konusuna yeni giren üst yöneticiler için koçluk (coaching) programı

Yerinizde düzenlediğimiz çalıştaylar tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır

 • Eğitimin süresine siz karar veriyorsunuz ( 1 günden 5 güne kadar veya daha uzun)
 • Ajansınız için istenilen sonuçları almak için programda başka danışmanlara da yer verebilirsiniz

Müşteri yerinde düzenlenen çalıştayların içerikleri

 • GDP Global, Londra’da, tüm Avrupa’da, Latin Amerika’da, Güney Afrika’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da ve Avusturalya bölgesinde 60 eğitim programı uyguladı
 • Makul maliyette – uluslararası çalıştaylarda GDP Global’in desteği kabul edilebilir makul maliyette sunulmaktadır
 • Eğitim içeriğini ihtiyacınıza göre kombine ediyoruz
 • Eğitim akışı zaman kaybetmeye ve beklemeye mahal vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır; bu konuda farklıyız.
 • Müşterilerimiz genelde eğitim süresini 1-5 gün arasında tercih etmektedirler
 • Eğitimler, strateji ve politikadan başlayarak, küresel ve yerel düzeydeki yatırım konularını ve pratik ve operasyonel taktikleri kapsamaktadır.
 • Etkin yatırım promosyonu yürütmek için gerekli araçları geliştirmekte ve eğitimlerde tanıtmaktayız
 • Ajansınızda ekip oluşturmanıza katkıda bulunmak eğitim programımızın bütünleşmiş bir bileşenidir.

GDP Global tarafından Yatırım Promosyon Ajansları için müşteri yerinde düzenlenen son yıllardaki çalıştaylar

Ağustos 2014, Ticaret & Yatırım KwaZulu-Natal Güney Afrika:
Yeni yatırım promosyonu stratejileri ve programları çalıştayı.

Aralık 2013, Yatırım Hong Kong:
Bir günlük hızlandırılmış yatırım promosyonu eğitimi – satış ağında en iyi uygulamalar; fuarların, ticari tanıtım organizasyonlarının (trade shows), konferansların ve iç bünyede hazırlanan seminerlerin etkin kullanımı.

Aralık 2013, Yatırımın Güvenceye Alınması, Türkiye:
Başbakanlığa bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (ISPAT) 68 personelinin yatırım promosyonu konusunda eğitilmesi.

Kasım 2013, Sırbistan Yatırım Promosyon Ajansı SIEPA, Sırbistan:
Belgrat’ta üç günlük yatırım promosyonu eğitimi.

Ekim 2013,Gauyaquil:
Ekvator’da Dış Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ekonomik Bölgeler (zones) Yönetimi için yatırım promosyonu konusunda en iyi uygulamalar çalıştayı.

Ekim 2013, Meksika:
Meksika’da, Nuevo Leon, Guadalajara, Mexico D.F, State of Mexico ve ProMexico eyaletleri için yatırım promosyonu ve stratejisi konusunda en iyi uygulamalar çalıştayı.

Ağustos 2013, Skåne, Güney İsveç:
Invest in Skåne ve Southern Sweden Yatırım Promosyon Ajansları için e-pazarlama ve en iyi uygulamalar çalıştayı. Tüm personele GDP KnowHow on-line eğitim programı uygulanması.

Nisan 2013, Pretoria, Güney Afrika:
Güney Afrika Ticaret ve Sanayi  (The dti) ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği (DIRCO)Departmanları personeli için iki haftalık ekonomik promosyon, yatırım, ticaret ve ekonomik diplomasi programı.

Ekim 2012, Namibya: Namibya İngiltere Yüksek Komiserliği yüksek komiseri ve ekibi için ekonomik diplomasideki rolüyle ticaret ve yatırım konusunda kapasite geliştirme programı.

Eylül 2012, Batı Bölgesi Kalkınma Konseyi: Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri:
Abu Dabi ve batı bölgesi için yatırımı güvence altına alma.

Haziran 2012, Botsvana Yatırım ve Ticaret Merkezi – BITC, Gaborone, Botsvana:
Yeni atanan BITC Yönetim Kurulu Üyelerine iki günlük göreve başlama eğitimi

Nisan 2012, Guatemala Yatırım Destek Ajansı, Guatemala Ekonomi Bakanlığı:
Kurumsal güçlenme ve paydaşlarla ilişkiler konusunda dahili strateji geliştirmek için yönetim kademesi ile çalıştay.

Mayıs 2012, Avusturalya Ticaret Komisyonu Austrade, Adelaide, Avusturalya:
Dört günlük Avusturalya için Yatırım Kazanma 2012 Programı (WIA – faz 3).

Mart 2012, London School of Economics, Londra:
5. Yıllık Yerel Ekonomik Kalkınma (LED) Forumu – Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) konusunda en iyi uygulamalar (best practice) çalıştayı, küresel ekonomik krize odaklı Yerel Kalkınmada Beklentiler ve Kısıtlar Yüksek Lisans Programı.

Aralık 2011, Güney Afrika Kuzey Batı Yatırım Destek Ajansı (INW), Rustenburg, Kuzey Batı Vilayeti:
INW’nin tüm personeli ve vilayetteki ana paydaşlar ve yönetim kurulu için özel olarak hazırlanmış üç günlük strateji geliştirme odaklı yatırım promosyonu programı.

Kasım 2011, Kuveyt Yabancı Yatırım Kurulu (KFIB), Kuveyt:
KFIB’nin seçilmiş personeli için düzenlenen üç günlük özel tasarlanmış yatırım promosyonu kapsamında ‘’Kuveyt’in Yatırımcılara Tanıtımı’’ programı.

Kasım 2011, Ticaret ve Yatırım KwaZulu-Natal Güney Afrika:
Yeni yatırım promosyonu stratejisi ve programına odaklı çalıştay.

Ekim 2011, 3 Günlük KwaZulu-Natal’a Yatırım Kazandırma, Güney Afrika:
Ticaret & Yatırım KwaZulu-Natal TIKZN tarafından üstlenildi. Yatırım Promosyonunun tüm Yönleri konulu eğitim, eyalet, şehir ve organize sanayi bölgeleri düzeyinde yatırım promosyonu ile ilgili kesime verildi;

Ekim 2011, Austrade, Avusturya Ticaret Komisyonu, Melbourne, Avusturalya:
Avusturalya’ya Yatırım Kazanma – WIA 02 – AUSTRADE için Melbourne’de düzenlenen 4 günlük yatırım promosyonu programı. AUSTRADE’in ülke içinde ve dışındaki personeli, yurtdışındaki ticaret ve yatırım temsilcileri, merkezi ve bölgesel ajans personeli için düzenlendi. SGS Ekonomi ve Planlama ile ortak olarak iki yılda bir AUSTRADE için düzenlenen kapasite geliştirme programının ikincisi.

Haziran 2011, Austrade, Avusturya Ticaret Komisyonu, Sydney, Australia:
Avusturalya’ya Yatırım Kazanma – WIA 02 – AUSTRADE için Sydney’de düzenlenen 4 günlük yatırım promosyonu programı. AUSTRADE kurumu merkez personeli, yurtdışındaki ticaret ve yatırım temsilcileri, merkezi ve bölgesel ajans personeli ve yabancı yatırım (FDI) çekmeyi amaçlayan vilayet ve belediye mebsupları katıldı.

Haziran 2011, VIP Voyvoda Yatırım Promosyonu, Sırbiistan:
Uluslararası en iyi uygulamalar, yıllık planlama, strateji oluşturma ve eğitim odaklı dahili çalıştay.

Nisan 2011, IDAL Lübnan Yatırım Geliştirme Otoritesi, Beyrut, Lübnan:
Yıllık planlama, strateji oluşturma ve eğitim odaklı dahili çalıştay.

Nisan 2011, Wesgro, Cape Town, Güney Afrika:
Western Cape yatırım promosyon ajansı personeli için yıllık planlama, strateji oluşturma ve eğitim içerikli dahili çalıştay.

Şubat 2011, IPEX – Invest in Castilla La Mancha, Toledo, İspanya:
E-komünikasyon ve web sitesi geliştirme ve kıyaslama (benchmarking)  konusunda danışmanlık.

Aralık 2010, IPEX – Instituto de Promoción Exterior – Invest in Castilla La Mancha, Toledo İspanya:
Toledo merkezli ticaret ve yatırım ajansının merkezde bulunan 24 kişilik ve yurtdışında görevli personeli için bir günlük kapasite geliştirme programı.

Kasım 2010, Austrade, Avusturalya:
Yeni yatırım promosyonu stratejileri konulu bir günlük çalıştay.

Kasım 2010, Auckland Bölgesi, Yeni Zelanda:
Performans kıyaslama (benchmarking) paydaş ilişkileri, strateji, yeni ajans yapısı konularında iki günlük çalıştay.

Kasım 2010, Panama Ticaret ve Sanayi Bakanlığı:
Yeni kurulmuş bulunan Panama Yatırım Promosyonu Ajansı “Promocion de Inversion y Exportacion” (PROINVEX) ile Panama Dış Ticaret Bakanlığı “Promocion de Inversion y Exportacion” (PROINVEX) personeli için yatırım promosyonu kapasite geliştirme programı

Eylül 2010, Uruguay XXI, Montevideo, Uruguay:
Uruguay Ulusal Ticaret ve Yatırım Ajansı Uruguay XXI için düzenlenen 3 günlük kapasite geliştirme programı; katılımcılar: Uruguay Planlama ve Bütçe Bakanlığı, muhtelif departmanlar, Serbest Bölge Yönetimleri ve Ticaret Odaları.

146x0_VIP_logo_styleauckland-plusaustralian-trade-commission1AusUnlimH-PMS158-122-CG11JU3AucklandCityCouncilLogo2logoquebecSyrian-Investment-Agency-140tikzn-logoWesgro-Logo_CMYK_300x2000q100

Katılımcı Yorumları