Aşağıda belirtilen alanlar, şirketlere son zamanlarda hizmet verdiğimiz alanların bazılarıdır:

 • Tarıma Dayalı Sanayi
 • Su Kültürü Üretimi
 • Otomotiv – parça ve geri dönüşüm
 • Biyoteknoloji
 • İş süreçlerinin taşeronlara verilmesi (outsourcing)
 • Çevre teknolojisi
 • Finansal ve finans dışı hizmetler
 • Gıda – fonksiyonel ve etkili gıdalar (smart food)
 • Bahçecilik
 • Hidrojen yakıtı hücreleri
 • Bilgi ve Komünikasyon Teknolojisi
 • Altyapı
 • Uluslararası ticaret / e-ticaret
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Yeni maddeler / materyaller
 • Paylaşımlı hizmetler – müşteri başvuru merkezleri
 • Telekom – mobil sistem ve hizmetler
 • Turizm geliştirme
 • Temel kamu hizmetleri (elektrik, su vb.)