GDP, ticari promosyon ajanslarına bir çok hizmet sağlamaktadır. Her hizmet programı müşterinin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Lokal ticari promosyon stratejisi geliştirme ve ticari fırsat araştırması

Bölgeniz için geçerli ticari fırsatlar için öncelikli sektörleri belirliyoruz ve bu fırsatların promosyonu için bir strateji oluşturmanıza yardım ediyoruz.

İş konuları eşleştirmesi (business matching)

Yerel şirketlerinizle için potansiyel olarak ticaret ilişkisine girebilecek iş ortakları araştırıyoruz ve amaçları çakışan şirketleri eşleştirerek ilişkiye geçmelerini sağlıyoruz.

Ticaret yolu açma misyonu

Uluslararası alıcıların (ithalatçıların) bölgeniz ile ticari temasa geçebilmesi için gerekli misyonu üstleniyoruz. Aynı şekilde bölgenizdeki şirketlerin ürünlerini Avrupa pazarlarında tanıtmaları için gerekli organizasyonları yapıyoruz.

Şirketlerde kapasite geliştirme

Şirketlerin, uluslararası düzeyde iş yapabilmeleri için gerekli kapasiteye ulaşmaları için hizmetler sunuyoruz. Her şirketin uluslararası düzeyde iş yapabilme kapasitesinin ön değerlendirmesini yapıyor ve şirketi uluslararası iş hedefleri konusunda bilinçlendiriyoruz.

Personel Eğitimi

Şirketlerin eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarına cevap veren bir çok personel eğitimi programı uygulamaktayız. Eğitim hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili sayları ziyaret ediniz.

Fuarlarda temsil hizmetleri

Şayet müşterimiz bizzat katılamıyorsa, ticari fuarlarda müşterimizi layık olduğu şekilde temsil ediyoruz. Fuar ziyaretine gelen şirketleri potansiyel iş ortakları, tedarikçi ve müşterilerle buluşturuyoruz. Şirket eşleştirme ana faaliyet konularımız arasında yer almaktadır.