Varlık Kıyaslaması yeni bir uygulamadır. Bu uygulamayla birçok ajansın bilgi paylaşma ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ajansın verimliliği için kritik olan, üstlenilmiş görev, kaynak, program, sonuçlar ve bütçe gibi birçok faktörü irdeliyoruz.

Varlık Kıyaslaması uygulaması diğer kıyaslama uygulamalarına benzememektedir:

  • Çok katılımcılıdır – 5-10 organizasyonun dâhil olduğu küçük çaplı uygulamalardan farklıdır
  • Varlık Kıyaslaması uygulaması onlarca uluslararası organizasyonda veri (data) sağlamaktadır; bu veriler, gelecekle ilgili eğilimler (trend), en iyi uygulamalar ve dahili değerlendirmeler sağlayan veriler şeklinde kategorize edilir.
  • Düşük katılım ücretlidir – verilere ve analizlere erişmek başka kaynaklardan benzeri raporları temin etmekten %70-80% daha ucuzdur.
  • Her organizasyonun bu olağanüstü değerli veri kaynağına ulaşmanın maliyetini karşılayabilmesi düşünülmüştür.
  • Bu veri kaynağı (database) size ait veri kaynağıdır – her organizasyon kendi veri kaynağına ulaşabilir. Diğer organizasyonlarla veri paylaşımı, veri ortaya çıkınca, gerçek zamanlı (real time) olarak ve veri paylaşımı esaslarına göre mümkündür.